header

Waarom schoorsteen onderhoud bij TBGS?

  • Wij zijn specialist in schoorstenen en zijn gevestigd in Eindhoven
  • Wij zijn actief binnen een straal van 40 km rondom Eindhoven
  • Wij voeren een gratis schoorsteeninspectie bij u uit
  • Wij hebben veel ervaring met schoorsteen renovatie, repareren en onderhoud.
Offerte aanvragen
Home » Schoorsteen » Schoorsteen voegen/repareren

Schoorsteen voegen/repareren

Wanneer u regelmatig gebruik maakt van uw schoorsteen, is het verstandig deze periodiek te laten vegen, dat is algemeen bekend. Minder bekend is dat schoorstenen op den duur lekkages kunnen gaan vertonen, met gevaar voor de gezondheid tot gevolg. Schoorstenen hebben de neiging om te gaan verzanden, wat inhoudt dat de voegen poreus worden. Bij verzanden kan lekkage van het afvoerkanaal ontstaan waardoor rook het huis in lekt; een levensgevaarlijke bron van koolmonoxidedampen. Ook is de opbouw van een schoorsteen onderhevig aan alle soorten weersomstandigheden. Deze hebben grote invloed op de voegen van de opbouw. Het verslechteren van de voegen kan resulteren in het afbreken van delen van de opbouw, bijvoorbeeld tijdens een storm, met gevaar voor voorbijgangers tot gevolg. Bij een inspectie komen naast dit soort gebreken ook regelmatig problemen met de bovenplaat van de schoorsteen aan het licht. Vooral gecementeerde bovenplaten zijn gevoelig voor het weer. Tenslotte wil het voorkomen dat het lood dat rond de schoorsteen is aangebracht ter voorkoming van lekkage scheuren vertoont.

Schoorsteen lekkages, kies voor jaarlijkse inspecties.

Om allerhande lekkages te voorkomen is het dus verstandig om oude schoorstenen tijdig te laten inspecteren. Houdt hier in bijzonder rekening mee wanneer een schoorsteen lange tijd niet is gebruikt of wanneer deze op leeftijd begint te raken. Uw schoorsteen repareren? Wij gebruiken diverse methoden om uw schoorsteen weer gebruiksklaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de schoorsteen voegen, de bovenplaat repareren en het lood vernieuwen.

Schoorsteen renovatie voorkomt verdere problemen

Allereerst wordt door ons een inspectie uitgevoerd om de staat van de schoorsteen vast te stellen. Soms is het alleen nodig om de schoorsteen te reinigen. Vooral aan de noordzijde hebben schoorstenen de neiging om mossen en algen aan te trekken. Verkeren echter de voegen van de opbouw in slechte staat, dan moet worden overgegaan tot renovatie. De schoorsteen voegen is dan vaak nog goed mogelijk. Het grootste gevaar van deze werkzaamheden schuilt in het uitfrezen van die voegen. Om ervoor te zorgen dat hierbij dus geen schade optreedt aan de opbouw, kan bij het freeswerk gebruik worden gemaakt van een diamant. Zo wordt het risico op scheuren of losraken van de stenen zo klein mogelijk gehouden. Wanneer bij de schoorsteen gebruik is gemaakt van een gecementeerde bovenplaat, dan is het mogelijk dat deze gescheurd is. Deze kan vaak opnieuw worden gemetseld. Ook als er stenen loszitten, kunnen deze over het algemeen weer worden vastgemetseld. Tenslotte is het mogelijk de schoorsteen te impregneren. Hiermee wordt de opbouw water- en vuilafstotend gemaakt. U ziet de voordelen van het doen van een schoorsteen renovatie. Bij ons bent u aan het juiste adres.

Kies voor het Totaal Schoorsteen Specialist onderhoudsabonnement

Kies voro betrouwbaarheid, en voorkom achterstallig onderhoud dankzij het onderhoudsabonnement van Totaal Schoorsteen Specialist. Onze vakmensen zorgen ervoor dat uw schoorsteen jaarlijks gecontroleerd word en daar waar nodig is gerepareerd wordtd. Tevens kunt u het onderhoudsabonnement zo samenstellen, dat wij naast het schoorsteenonderhoud ook het overige onderhoud voor onze rekening nemen. Denk hierbij aan dakkapelreiniging, dakgootvegen en ramen wassen. Kies voor zekerheid, kies voor Totaal Dak Specialist!

Kies voor professioneel onderhoud aan uw schoorsteen.