Wetgeving bouwbesluit

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. En daarom hebben wij alle folders die betrekking hebben op ons werk hieronder geplaatst zodat u ze kunt donwloaden.

Webpage